מוטו ספורט הצטרף אלינו Twitter Facebook

תקנון מבצע "LUCKY RIDER"

 

הנדון: תקנון הגרלה – KTM מדגמי RC200 ו-DUKE 200

להלן תקנון הגרלה של אופנוע KTM מדגם RC200 או DUKE 200:-

1. ההגרלה תיערך בין רוכשי האופנועים מתוצרת KTM מדגמי RC200 ו- DUKE200 (להלן – "האופנועים") ישירות (רוכש שהנו יד ראשונה) מהיבואן: דוד לובינסקי בע"מ באמצעות עורכת ההגרלה: ד.ל.ב. מוטוספורט בע"מ.

2. ההגרלה תיערך בין 100 הרוכשים הראשונים ו/או הרוכשים בין התאריכים: 8.11.16 עד 31.12.16 לפי המוקדם.

3. לצורך ההגרלה "רוכש" הנו: הרוכש ישירות מהיבואן באמצעות עורכת ההגרלה ואשר הזמנתו/ה לא תבוטל, אחד מדגמים "האופנועים". למען הסר ספק מובהר, כי ביטול הזמנה בכל עת ומכל סיבה שהיא, יביא לביטול/שלילת זכותו של רוכש להשתתף בהגרלה.

4. רוכש שיוכרז כזוכה יקבל את מלוא מחיר האופנוע (כולל מע"מ) שרכש כמפורט להלן (ובלבד שהזמנתו לא בוטלה):

א. DUKE 200 : 23,900 ₪; או -

ב. RC200: 23,900 ₪ (מחיר מבצע לדגם)

(להלן – "הפרס").

אגרת הרישוי בסך: 300 ₪ לא תיכלל במחיר האופנוע ו/או בפרס.

5. הזכייה בפרס מוגבלת מחיר אופנוע אחד בלבד ולזוכה אחד בלבד, מבין כלל משתתפי ההגרלה.

6. במקרה של רוכש זוכה שרכש בעסקת החלפה (TRADE-IN), הרוכש יקבל חזרה את מלוא מחיר האופנוע כאמור בסעיף 4 לעייל.

7. במקרה של רוכש זוכה ששלם בעסקת תשלומים ונוסף לו סכום כלשהו בגין המימון, התשלום חזרה יהיה רק בגין המחירים הנקובים בסעיף 4 לעייל וללא התוספת עבור המימון.

8. במקרה של רוכש זוכה שרכש אביזרים במסגרת עסקת הרכישה ושילם בגינם סכום נוסף, התשלום חזרה יהיה רק בגין המחירים הנקובים בסעיף 4 לעיל וללא התוספת עבור האביזרים.

9. ההגרלה בין כלל הרוכשים תיערך במשרדי חב' דוד לובינסקי בע"מ, רח' מרק מושביץ 3 ראשון-לציון בתאריך: 16.1.17 בשעה 14:00

בין כלל מספרי ההזמנה (של הרוכשים משתתפי מבצע ההגרלה בתקופת המבצע) יבחר בצורה אקראית מספר הזמנה אחד. מספר ההזמנה שיעלה בהגרלה, יזכה את המשתתף שחתם על אותה הזמנה ועמד בתנאיה, בפרס. הודעה על הזכייה תשלח למענו של הזוכה בדואר רשום. רוכש שלא מסר פרטי התקשרות שפרטים שמסר לא מאפשרים ליצור עמו קשר, השתתפותו בהגרלה תבוטל והפרס ימסר לזוכה השני.

10. ההגרלה תערך בפיקוח המפקח על ההגרלה ו/או מי שהוא ימנה:

עו"ד ניסן שאוליאן, מרחוב מוסינזון 2 ת"א 6296502; טלפון: 03-6919196

11. לקוח זוכה יקבל את סכום הזכייה (הפרס) בהמחאה לא סחירה של חב' דוד לובינסקי בע"מ, כנגד הצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה (מקוריים). ההמחאה תמסר באחד ממשרדי עורכת ההגרלה, לפי בחירתה, לאחר בדיקת התאמה בין מס' זהות הזוכה למספר ההזמנה שמזכה בפרס ועמידתו בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה. הזוכה מתחייב לסור למקום קבלת הפרס, בתיאום עם עורכת ההגרלה, בתוך 30 ימים מיום שימסר לו על הזכייה.

12. ככל שיחול מס על הזכייה בפרס, יחול המס על הזוכה ובאחריותו/ה לשלמו לרשות.

13. בהשתתפותו במבצע, מצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל תנאיו ומביע את הסכמתו לרישום פרטיו לצורך קבלת דיוור של חומרים פרסומיים ועדכונים של של עורכת ההגרלה (וחברות נוספות שבבעלותה או בקבוצה) בנוגע למבצע ו/או לכל דבר פרסום אחר באמצעי המדיה השונים במהלך המבצע ולאחריו.

בכל מקום בתקנון בו מוזכר המינוח רוכש או רוכשים או לקוח זוכה הכוונה היא גם לזכר וגם נקבה.

 

בהצלחה,

ד.ל.ב מוטוספורט בע"מ

 

 

ט.ל.ח

 

 

הדפסשלח לחבר

פייסבוק

לקביעת רכיבת מבחן
אני מאשר קבלת מסרים אלקטרוניים

תמונת SMT2

מוטו ספורט
עיצוב ואפיון אתרים
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד